Verdt å tenke på før du pusser opp kjøkkenet

Skal du pusse opp ditt kjøkken er forberedelsene og planleggingen viktig. Tenk gjerne gjennom hvordan du ønsker at ditt nye kjøkken skal fungere før du kontakter leverandør av kjøkkenet.

Her er en enkel huskeliste du kan følge når du skal planlegge oppussing av kjøkken.

  1. Sett opp et realistisk budsjett og sørg for at du har økonomisk rom til å fullføre prosjektet.
  2. Planlegging: Lag en detaljert plan for oppussingen, inkludert tidsperspektiv, valg av materialer og hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres.
  3. Funksjonalitet: Tenk nøye gjennom hvordan du ønsker å bruke kjøkkenet og hvilke funksjoner som er viktigst for deg.
  4. Stil: Bestem deg for hvilken stil og design du ønsker på kjøkkenet ditt, og velg materialer og farger som passer til dette.
  5. Valg av leverandør: Velg en pålitelig og erfaren leverandør som kan hjelpe deg med å planlegge og gjennomføre prosjektet.
  6. Elektriske installasjoner: Vurder om du trenger å oppgradere de elektriske installasjonene på kjøkkenet ditt, og sørg for at dette blir gjort av en kvalifisert elektriker.
  7. Rørleggerarbeid: Sjekk om du trenger å endre på rørleggerarbeidet på kjøkkenet, for eksempel ved å flytte vann- eller avløpsrør.
  8. Gulv og tak: Vurder om du ønsker å endre gulvet eller taket på kjøkkenet, og sørg for at dette blir gjort av kvalifiserte håndverkere.
  9. Godkjenninger: Sjekk om du trenger å søke om godkjenninger fra kommunen eller andre myndigheter før du går i gang med oppussingen.
  10. Midlertidig kjøkken: Tenk på hvordan du skal klare deg uten kjøkkenet ditt mens oppussingen pågår, og planlegg eventuelt et midlertidig kjøkkenløsning.