Hva er prisen på montering av elbil lader hjemme?

Det er utfordrende å fastsette nøyaktig kostnaden for å installere en lader for elbil. Ofte vil en elektriker måtte inspisere arbeidet som skal utføres før de kan gi deg en pris. Kostnaden varierer avhengig av flere faktorer, som for eksempel lengden på kablene som må installeres, om det allerede finnes en egnet elektrisk kurs, eller om det må legges en helt ny kurs for elbilladeren. På denne nettsiden vil du finne gjennomsnittlige priser for installasjon av en ny lader for elbiler, samt viktig informasjon du bør vurdere før du velger et selskap til å utføre installasjonen. Prisene som er oppgitt her, er basert på estimater fra 2024.

Nedre pris

Kr 15.500,-/stk

Snittpris

Kr 18.500,-/stk

Øvre pris

Kr 25.000,-/stk

Pris for installasjon av hjemmelader for elbil

Når vi snakker om prisen for å installere en hjemmelader for elbil, er det flere faktorer som spiller inn i totalbeløpet. Lengden på kablene som må trekkes, samt hvordan de kan legges, for eksempel direkte under kledningen eller om det krever graving, vil påvirke kostnaden. I tillegg vil tilgjengelig kapasitet i sikringsskapet være en viktig faktor. Må det legges en dedikert ny strømkurs til laderen, eller er det allerede eksisterende? Videre vil den eksisterende rørføringen eller forberedelsene som allerede er gjort for laderen spille en rolle. I enkle tilfeller, der alt er klart, kan installasjonen gjøres for så lite som 15 500 kroner, og i noen tilfeller til og med litt mindre. Men hvis det krever en ny strømkurs med opptil 10 meter kabling, vil prisen normalt ligge rundt 18 500 kroner, inkludert arbeid, materialer og strømkurs. I noen situasjoner kan prisen bli betydelig høyere, spesielt hvis det er vanskelig å legge kabler eller hvis graving er nødvendig. Da kan prisen raskt overstige 25 000 kroner eller mer.

Hvorfor bør du vurdere å installere en hjemmelader for elbilen din?

Å montere en elbil lader hjemme kan være en klok beslutning av flere grunner. Når du skal lade elbilen hjemme, har du i utgangspunktet to alternativer: du kan bruke en vanlig stikkontakt (under visse betingelser) eller installere en dedikert vegglader/ladeboks. Lading via stikkontakt er den rimeligste alternativet, men det gir ofte lav effekt, og det tar lang tid å lade bilen. Samtidig kan det være brannfarlig hvis anlegget ikke er riktig tilpasset. Du kan lade bilen via en vanlig stikkontakt hvis ditt elektriske anlegg er egnet for dette, men ladehastigheten begrenses vanligvis til 10A, og kursen må ha en jordfeilbryter type B. Hvis du er usikker på om ditt strømnett er egnet for dette, bør du konsultere en sertifisert elektriker som kan vurdere situasjonen.

På den annen side gir en dedikert hjemmelader for elbilen mange fordeler. For det første gir den betydelig raskere lading samtidig som den er brannsikker. En ladeboks er en fastmontert ladestasjon som installeres hjemme. Den gir mulighet for høyere ladehastighet, forutsatt at du har tilstrekkelig strømtilførsel til boligen din. Det er en trygg og pålitelig ladeløsning som eliminerer feilbruk. Kabelen kan være avtakbar eller fastmontert, og selv om det er en investering, bør den ses på som en langsiktig investering som vil vare i minst ti år, som er lengre enn mange elbilers forventede levetid.

Hva påvirker prisen på montering - elbil lader?

Hva påvirker prisen på montering av elbil lader hjemme? Snittprisen på montering av elbil lader hjemme på 18.500,- inkluderer ofte både montering av ny kurs, inntil 10 meter kabel og elbil lader. Er det behov for å grave grøft eller det er langt mellom sikkringsskap og stedet der ladern skal stå må det påregnes at prisen vil kunne bli noe høyere.

Motta uforpliktende tilbud!

Få uforpliktende tilbud på montering av elbil lader hjemme eller på kontoret. Klikk på knappen under og fyll inn skjema med detaljer om arbeidet som skal utføre. Husk å skriv inn kontaktinformasjon slik at du er enkel å nå om det skulle være informasjon bedriften trenger for å kunne gi deg tilbud.

Hvorfor velge oss?

Vi har et godt forhold til våre største konkurrenter som vi respekterer faglig. Likevel er det noen punkter som vi mener gjør oss til den foretrukne leverandøren når du skal renovere eller pusse opp!

– Lokal tilstedeværelse
– En fast kontaktperson
– Leverer til avtalt tid og pris
– Høy fokus på service og kvalitet
– Allsidighet – Vi tar hele jobben for deg
– Vi koordinerer alle håndverkere
– Konkurransedyktige priser
– Meget gode referanser

Les mer om DinByggpartner AS

Hva sier våre kunder om oss?

Vi vet at kvalitet, kommunikasjon og tett oppfølging er helt avgjørende for våre kunder. Vi utfører vårt arbeid som avtalt, og liker å gjøre det lille ekstra for våre kunder. Våre fornøyde kunder er vår beste markedsføring.

Les tilbakemeldinger fra våre kunder.

Unngå å havne i konflikt..

1,6 millioner nordmenn kjøper håndverkertjenester privat årlig av disse havner ca. 15% i en konflikt med håndverkeren. Det mest oppsiktsvekkende er at 75% ikke sørger for å ha en skriftlig avtale som et detaljert tilbud eller en kontrakt. Den endelige sluttprisen og hva som var avtalt er en hyppig grunn til konflikt. Sørg for at du får oversendt pris og en beskrivelse av arbeidet som skal utføres skriftlig. Et godt råd er å ikke betale håndverkeren på forskudd. Skal deler av arbeidet betales underveis betalt aldri for mer en arbeidet som er utført og materialer som er benyttet. Unngå for all del å benytte svart arbeidskraft.

Sjekkliste når du velger firma

Vi har utarbeidet noen punkter som vil hjelp deg med å velge riktig håndverker.

– Sjekk referanser
– Undersøk at selskapet er registrert
– Få en oppdragsbeskrivelse
– Sørg for at forsikringer er i orden
– Få skriftlig tilbud/avtale